Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
onzen gezien. Gij hebt de broeders van onzen graaf
en die van den hertog gezien. Wat hebt gij geschre-
ven ? — Een' brief van twintig regels *).
98.
Wij hebben veertig flesschen van dien wijn gekocht.
Deze moeder heeft haren zoon naar buiten vergezeld.
Wij zijn buiten. Ik heb veertig regels op ééne blad-
zijde geschreven. Waar zijn hare zusters? Wat hebt
gij geplukt? — Wij hebben veel bloemen geplukt in den
tuin u^s buurmans. Ik ben te Parijs geweest. Hendrik
is in Londen geweest. Wij zijn in uwe hoofdstad ge-
weest en wij hebben de paleizen in die stad gezien. Hebt
gij den keizer ook gezien? De klinkers en de mede-
klinkers van deze woorden.
99-
De brievenbesteller heeft dezen brief aan onzen broe-
der Karei gebracht. Deze Franschen zijn te Londen,
(de) hoofdstad van Engeland, geweest. Men heeft de
stad ingenomen. Uwe moeder heeft uwe zuster dikwijls
naar buiten vergezeld. De keizerin heeft hare land-
goederen verkocht. Wie {Lequel) van deze heeren is
de koopman, die te Brussel is geweest? Wie [Laquellc)
van deze dames is de keizerin Charlotte? Hoeveel let-
ters zijn er in dezen brief? Kent gij (connaissez-vous) de
klinkers ?
100.
Zondag heb ik uwen broeder gezien, ik heb toen
*) Regel (lijn) is ligne, f.; in de beteekenis van bepaling, voorschrift, (inz. eener
taal) is het regie, f.