Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
Hij die wordt vertaald door celui (lUi.
Zij die, cel Ie qiii.
Zij (manl. meerv.) die, ceux (lUi.
Zij (vrouw, meerv.) die, cellcS <|ui.
Qui en que zijn beide betrekkelijke voornaamwoorden, die zoowel
op zaken als op i)ersonen betrekking kunnen hebben.
Qui is altijd onderwerp en que is voorwerp.
Leer deze woordjes:
toen, alors. de klinker. la voyelle.
wie? qui? gewonnen, gagné.
wat? que? (vóór de wereld, le monde.
klinkers qu'). het blad, la feuille.
de zeeman, le marin. eene letter, une lettre.
Maurits, Maurice. de bladzijde, la page.
het landgoed, la terre. een woord, un mot.
eene buiteni)laats, une maison de boom, Varbre, m.
de campagne. een sinaasappel. une orange.
(naar) buiten, à la campagne. het leven, la vie.
de hoefsmid. ( la maréchal genomen, ingeno- \pris.
! {ferrant). men, gevangen.
beslaan, ferrer. (over)geleverd, livré.
het werk, rouvrage, m. dikwijls, souvent.
God, Dieu. vergezeld, accompagné.
de regel, de lijn, la ligne. vele. plusieurs.
reeds, déjà. waarom ? pourquoi ?
de flesch. la bouteille. • omdat, parce que.
de medeklinker. la consonne. tusschen, entre.
97-
Onze generaal heeft aan de vijanden des lands een'
slag geleverd, hij heeft dien slag gewonnen. Deze
soldaten hebben hunne geweren verloren. Uw boek
en dat van mijnen broeder. Mijn huis en dat van
uwe zuster. Onze buren en die van den timmerman.
Wij hebben den tuin van uwen oom en dien van den
5*