Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
men is geweest, on a été.
wij zijn geweest, nous avons été.
gij zijt geweest, vous avez été.
zij (mannen) zijn geweest, ils ont été.
zij (vrouwen) zijn geweest, elles ont été.
Wij zien hieruit, dat de samengestelde tijden van être met het
hulpwerkwoord avoir en het verl. deelw. van être, dat is été, wor-
den gevormd.
Nu nog even op de voornaamwoorden teruggekomen, vóórdat wij
aan de opstellen beginnen.
Evenals de bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden met de bezittelijke
voornaamwoorden als 't ware één geheel vormen, zoo is 't ook met
de aanwijzende bijvoeglijke naamwoorden en de aanwijzende voor-
naamwoorden , pronoms démonstratifs geheeten.
Zij zijn als volgt:
degene, deze, die, dit of dat, voor het enk. manlijk, cehli.
en voor het enk. vrouwelijk, celle,
voor het meerv. manl. ceux.
voor het meerv. vrouw, celles.
Wil men weder nader aanduiden of men van voorwerpen sjDreekt,
die dicht bij ons of verder van ons verwijderd zijn, dan gebruikt
men de u bekende achtervoegsels ei en là, die alsdan met een tiret
aan de aanwijzende voornaamwoorden worden verbonden :
celui-ci. ceux-là.
celle-ci. celles-là.
Ceci is dit; cela is dat.
Hierbij valt op te merken, dat de aanwijzende voornaamwoorden
in geslacht altijd overeenkomen met het geslacht der bezitting', het
getal hangt af van onze bedoeling.
Mijne tante en die van mijne buurvrouw.
Ma tante et celle de ma voisine.
De opstellen van mijnen broeder en die van den uwen.
Les thèmes de mon frère et ceux du tien.
Later zullen u meer bijzonderheden omtrent 't gebruik van celui-ci
en celui-là medegedeeld worden.