Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Nti ongeveer drie jare?t geleden aangezocht om de in Duitschland zoo
gezochte methode van ploetz voor onze scholen te bewerken, maakte ik
een begin jnet het Elementarbuch van genoemden Professor. Deze be-
werking is bij herbig te Berlijn in 't licht verschenen onder den titel
van „Practische Inleiding tot de beoefening der Fratische taal." Deze
onderneming werd echter gedeeltelijk afgebroken, naardien bijna gelijk-
tijdig tnet mijne bewerking eene andere werd aangekondigd, die hier te
lande is verschenen. Mijn uitgever te Berlijn had eenige bij onze wet
gevorderde, hem echter niet bekeiide .formaliteiten verwaarloosd, endaar-
door kon zijne uitgave hier te lande niet die bescherming genieten, die
haar rechtens toekwam. De bewerking van de overige werkjes van ploetz
bleef derhalve achterwege en het in de Voorrede van de Pract. Inl. be-
loofde 2e deeltje heeft zich laten wachten, want ik ried den heer herbig
aan deze uitgave niet verder voort te zetten, daar ik ons land voor te
klein hield om twee bewerkingen van dezelfde methode het noodige debiet
te verschaffen. Al slaagde die eerste onderneming, om een' volledigen
Leercursus der Fransche taal in 't licht te geven, niet geheel naar wensch,
toch trachtte ik intusschen onze H. Burgerscholen nuttig te zijn door
het bewerken der „ Vertaaloefeningen" en het „ Vervolg der Vertaaloefe-
tiingen", beide bij v. d. garde te Z,alt-Bommel verschenen.
Ik gaf echter mijn plan om een volledig stel werkjes voor 't Fransch
samen te stellen nooit geheel op, en na een gesprek met den uitgever van
dezen cursus, besloot ik ernstig mijne krachten aan dezen arbeid te
wijden. Zoo is dan dit werkje in de wereld gekomen.
Dit eerste stukje zal door twee andere gevolgd worden, welke drie een
afgerond geheel zullen vormen en meer bijzonder bestemd zijn voor de
scholen van Meer Uitgebr. Lager Ondenvijs. De drie stukjes zullen
datgene omvatten, wat de jongelieden van 't Fransch moeten kennen,