Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
verslagen {a défait) de FranscJiefi) ? Waar zijn de sol-
daten, die de Duitschers overwonnen hebben (vert. die
hebben overwonnen de Duitschers)}
93-
Deze Engelschen en die Franschen hebben veel geld.
Zij hebben nog meer geld dan {que) uw oom Pieter.
Deze man heeft zijne vrouw geslagen. Deze menschen
zijn Hollanders. Is deze Duitscher (een) officier? De
derde dag van de week is de Dinsdag en de eerste dag
is de Zondag. Deze week is de derde van de maand.
De maand Februari*) is de tweede van 't jaar.
Onze koning Willem de Derde is geboren in het 17^
{dix-sepiieme) jaar van de negentiende (dix-neuvicme) eeuw.
Hij is den Februari geboren. De 19^ Februari is
zijn verjaardag.
94.
Onze koning is (Jieeft) zeventig {soixante-dix) (oud)
en onze koningin is meer dan twintig jaren oud f).
Hebt gij den brievenbesteller gekend ? Hebt gij dien
spoorweg gezien? Hebt gij dit opstel begonnen? Hebt
gij deze vertaling af? Wanneer is Lotje jarig {Lotjes
verjaardag)} — Den September. Wij hebben veel
van dit vleesch gegeten, en uw oom heeft veel van dien
wijn gedronken.
*) Zeggen wij Nederlanders de maand Januari, April, Juni, enz., de Fransch-
man zegt de maand van Januari, van April, van Juli enz.
t) Bij deze gelegenheid moet ik opmerken, dat de uitdrukkingen: is oud^ zijn
oud, in 't Fransch vertaald worden door heeft en hebben, Lodewijk is 30 jaren
oud, vertale men b. v. Lodewijk heejt 30 jaren y Louis a trente ans. Men
kan echter ook zeggen: ©st âgé de 30 acs*