Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
thhne ? enz. en ik voeg er geen ci of la bij, omdat er in 't geheel
niet op de plaats van 't opstel wordt acht gegeven.
90.
Deze stad heeft eene markt en drie of vier paleizen.
Deze hoofdstad met hare paleizen. Hebt gij de hoofd-
stad met hare markt gezien? Deze houten sabel en dit
houten paard zijn voor Jakob, uwen broeder. Een van
mijne neven heeft deze bloemen in den tuin des koop-
mans geplukt. De Romeinen hebben vele Christenen
gedood.
91.
Heeft Jetje meer dan {plus de) twintig fouten in dit
opstel gemaakt? — Zij heeft meer dan vijftien, maar min-
der dan dertig fouten in hare vertaling (vert. zij heeft ge-
maakt in hare vertaling meer dan . . . maar minder dan
enz.). Men heeft deze helden bewonderd. Deze en die
huizen (vert. deze htdzen hier en die huizen daar). Dit
en dat opstel. Dit en dat huis. Dit en dat kind. Meer
dan {plus de) twintig weken. Wij hebben deze week
een feest gehad. Die graaf heeft Woensdag in dit bosch
gejaagd (vert. die graaf heeft gejaagd Woensdag enz.).
Wij hebben dezen hoed bij {chez) dien man gekocht.
92.
Wanneer hebt gij dit opstel gemaakt? Hebben de
Franschen een' keizer of een' koning? Hebben de En-
gelschen ook een' koning ? — Neen, zij hebben nu
eene koningin. Waar zijn de bloemen van dezen
tuin? Zijn ze in de kamer? Hebt gij genoeg van
deze koffie? Heeft Lotje de koffie gezet? Waar is de
held, die de Franschen verslagen heeft (vert. die heeft