Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
Parijs ontvangen. De kruideniers hebben ook de hunne
ontvangen. De gravin heeft hare paleizen verkocht,
de hertogin heeft ook de hare verkocht. Kornelis en
Jakob zijn vrienden, zij zijn op (a) dezelfde school, zij
zijn bij ichez) denzelfden meester. Onze soldaten zijn
de verdedigers des vaderlands. Wij hebben de leerlin-
gen der school geprezen, want zij hebben hunne lessen
gekend en hebben ook hunne opstellen en hunne verta-
lingen gemaakt.
85-
Onze koning is een vader zijns volks. Hun keizer is
ook een vader van het zijne. Hebt gij uw opstel en uwe
vertaling gemaakt, mijn kind ? — Ja, vader, ik heb mijn
werk [ouvragé) gemaakt. De brievenbesteller heeft drie
brieven gebracht, één uit [vaii) Duitschland en twee uit
(van) Frankrijk. Waar hebt gij Engelsch (vert. het En-
gelsch) geleerd? — Ik heb het Engelsch te Parijs geleerd
van den heer {mijnheer) Garret, die een Engelschman is
(vert. die is Engelschman). Hebt gij gisteren geene (niet)
brieven ontvangen? De bruidegom heeft voor zijne bruid
een' gouden armband gekocht.
86.
Waar is uw papier, mijn kind ? — en waar zijn uwe
pennen ? Hebt gij een' brief aan uwen neef geschreven ?
Uw tuin en de onze. Hare kamer en de uwe, mejuf-
frouw. Onze meester en de uwe, mijn vriend. Hebt
gij op (ö) de school eene les gehad van uwen mees-
ter? — Ja, mevrouw, wij hebben op (a /') school eene
les gehad van den heer Buch, die (een) Duitscher is.
Ik heb den heer [inijnheer) Buch gekend. Hij heeft drie