Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Ik zal ze eerst voor u nederschrijven en dan bespreken.
Enk. manl. Enk. vr. Meerv. manl. Meerv. vr.
de, het mijne, le mien, la mienne, les miens, les miennes.
de, het uwe, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes.
de, het zijne of hare, le sien, la sienne, les siens, les siennes.
de, het onze, le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres.
de, het uwe, le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres.
de, het hunne of hare, le leur, la leur, les leurs, les leurs.
alge.meene regel : Let alleen op 't getal en 't geslacht van de
bezitting.
Notre en votre krijgen een accent circonflexe als het lidwoord
voorafgaat, anders nooit. Men zegt, notre maison, votre maison,
zonder accent; maar lu nôtre, la vôtre, met het accent, omdat
die woorden hier voornaamwoorden zijn.
De of het hare is le sien of la sienne, als er maar ééne bezitster
is, le leur en la leur, als er meer dan ééne bezitster is.
De of het zijne is le sien of la sienne, naardat de bezitting man-
lijk of vrouwlijk is.
Wij zullen zulks door voorbeelden ophelderen :
Willem heeft zijne les gekend, Guillaume a su sa leçon.
Jakob heeft de zijne niet gekend, jFacques n'a pas su la sienne,
omdat leçon enk. vrouwelijk is.
Jetje heeft haar opstel gemaakt, Henriette a fait son thème.
Lotje heeft het hare niet gemaakt, Charlotte n'a pas fait le sien,
omdat thètne enk. manlijk is.
Pieter heeft zijne tantes gezien, Pierre a vu ses tantes.
Julia heeft de hare niet gezien, jFulie n'a pas vu les siennes,
omdat tantes meerv. vrouw. is.
Nu nog eenige woorden geleerd en dan de opstellen gemaakt,
de stok, j de vrouw, la femme.
(wandel-) i canne. ^^ koopwaar, la marchandise.
l kt [ place, le het volk, le peuple.
' ( marché*). een keizer, un empereur.
*) Markt in de beteekenis van openbaar plein is place, als plaats van koop en
verkoop is het marché.