Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
{stomme K), dan gebruikt men iiioil, toil, SOU, alsof 't woord
manlijk was.
3. Hieruit blijkt, dat het geslacht van het bezittelijk bijvoeglijk
naamwoord geheel alleen geregeld wordt naar het geslacht van 't
naamwoord, waartoe het behoort. Herinner u den regel, dien ik u
hierboven gegeven heb.
Ik zal u dit bovendien nog door eenige voorbeelden ophelderen.
Gij weet wat men bezitter of bezitster en wat men bezitting noemt,
niet waar?
Zeg ik: haar vader, dan is haar het woord, dat de bezitster aan-
duidt; vader, de bezitting. Zeg ik zijne zuster, dan is zijne het
woord, dat den bezitter uitdrukt; zuster de bezitting. Nu heeft men
zich in 't Fransch slechts naar de bezitting te richten; is die b. v.
vrouwelijk enkelv., dan moet de bezitter of de bezitster, dat is het
bez. bijv. nw., dat het naamwoord {de bezitting) voorafgaat, ook
vrouwelijk enkelv. zijn. Zoo wordt dan ook haar vader vertaald
door SOU père, mijne zuster vertale men ma SOeur, onverschillig
of een jongen of een meisje zulks zegt.
Vóórdat gij overgaat tot het vertalen der opstellen, moet ge eerst
nog trachten de volgende uitdrukkingen in 't Fransch over te brengen,
mijn vader, uwe (enk.) moeder,
uw (enk.) brood, haar (enk.) kind,
uwe (mv.) pennen, uwe (enk.) lessen ,
mijn vaderland , hunne stad ,
onze timmerlieden , uwe huizen ,
hare (enk.) kamer, hare (mv.) kamers,
mijn oom, uwe (mv.) ooms,
onze kruidenier, mijn neus,
mijne jas of mijn rok, uw (mv.) hoofd,
uwe (enk.) leerlingen, hare (enk.) vensters,
mijne makkers, onze legers,
hare (mv.) opstellen , zijn glas,
hare (enk.) glazen, hare (enk.) parasol.
Leer nu deze woorden:
een Romein, un Komain. een Christen, un Chrétien.