Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
honger, faim. gel'jk, raison.
dorst, soif. ongelijk, tort.
slaap, somnieil. lust, envie.
yan heeft honger is dus Jcail a fai 111; Heeft Antje gelijk? ver-
tale men: Aiiiiette a-t-elle raison?
Warm zijn en koud zijn worden vertaald door: avoir cluuul en
avoil' fl'oid, dus eigenlijk door: warm hebben en koud hebben.
Ik ben warm, .J'ai cliaud.
gij zijt koud, tu as fi'oid.
hij is warm, il a cliaud.
zij is koud, elle a froid.
men is warm, OU a cliaud.
wij zijn koud, nous avons froid, enz.
Nu zullen wij den tegenwoordigen tijd {Présent) van Hebben
. {Avoir) ontkennend vervoegen en eens zien, wat er alzoo bij valt
op te merken.
Ik heb niet, ye n'ai pas.
gij hebt niet, tu n'a^ pas.
hij heeft niet, il n'ff paS.
zij heeft niet, elle n'a pas.
men heeft niet, on n'a paS.
wij hebben niet, nous n'avons pas.
gij hebt niet, vous n'avez paS.
zij (mannen) hebben niet, ils n^ont paS.
zij (vrouwen) hebben niet, elles vï'ont pas.
Wij merken hierbij op, dat niet vertaald wordt door ne fas. Dat
niet is eene ontkenning {négation), en wordt, zooals gij ziet, in
't Fransch door twee woorden uitgedrukt. Van die ontkenning komt
ne onmiddellijk vóór 't werkwoord, namelijk tusschen het onderwerp
en de werking, J>as acllter 't werkwoord.
In de samengestelde tijden, zooals bij voorbeeld in: Ik heb niet
gezien, gij hebt niet gekend, enz. komt ne vóór 't hulpwerkwoord
en pas altijd tlissclieil het hulpwerkwoord en het deelwoord, b. v.
jFe il'rt/ pas vu, ik heb niet gezien; tu n'as paS connu, gij hebt
niet gekend, enz.