Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Dertiende Les.
Toen ik u vroeger in de 7e les mededeelde, hoe de lidwoorden Ie
en la vóór een woord, dat met eene klinkletter begint, /' worden,
had ik er eigenlijk nog iets bij moeten voegen. Ik heb dat opzette-
lijk niet gedaan. Nu echter wordt het tijd, dat gij 't weet.
Sommige woorden beginnen in 't Fransch met eene h. Die h
wordt door de Franschen nooit zoo scherp uitgesproken, als bij ons.
Een Franschman, die Hollandsch leert, zal dan ook zelden onze h
zuiver leeren uitspreken. In de Fransche taal is de h altijd stom
voor de uitspraak.
Voor de spraakkunst onderscheiden de Franschen echter de stomme
h, h liniette en de uitgesprokene h, li aspirée genoemd.
Vóór h 7nuette worden Ie en la in /' veranderd, juist alsof 't woord
met eene klinkletter begon. Ziehier zulk een woord met h muette :
homtne, mensch. De mensch is dus Vhomme. De eerste letter is
wel is waar een medeklinker, maar die medeklinker is stom of wordt
niet uitgesproken. Men rekent de h dus niet mede, en dan is de
eerste letter wel degelijk eene klinkletter.
Begint een woord echter met eene h, die uitgesproken wordt of
zoogenoemde h aspirée, dan blijven Ie en la staan.
de mensch,
de rok, de jas,
het kleed,
de winter,
de klok,
de horlogemaker,
het logement,
Phomme, m.
r habit, m.
Vhiver, m.
l'horloge, f.
l'horloger, m.
l'hôtel, m.
de hoogte,
de held,
de Hollander,
de bijl,
de haag, heg,
de haring,
de beuk,
la hauteur.
le héros.
le Hollandais.
la hache.
la haie.
le hareng.
le hêtre.
In het meervoud kan men het onderscheid tusschen de h muette
en de h aspirée duidelijk bemerken aan het overgaan van de s van
het lidwoord. Zoo spreekt men les hommes uit als lezzomm; les
Hollandais daarentegen als lè-ollandais.
Gehad, eu.
elf, onze. zestien, seize.
twaalf, douze. zeventien, dix-sept.
3*