Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
en der boerinnen. Wij hebben de prijzen aan de leer-
lingen gegeven. De zusters van de koningin.
42.
Waar hebt gij de boeken gevonden? — Wij hebben
de boeken in de kamers gevonden. Hebben de broe-
ders van Karei gegeten? Hebben de kooplieden ge-
dronken? Hebben de molenaars het koren verkocht?
Vier tafels en tien stoelen zijn in de kamer. De kamer
heeft vijf vensters.
43-
De Engelschen en de Franschen zijn in de stad.
De Duitschers en de Franschen hebben gestreden. Zij
:j hebben een leger. Mietje heeft Grietjes twee brieven
(vert. de twee brieven van (J.) gelezen. Gij hebt de
pennen en de boeken aan Maria gegeven. Gij hebt
de pennen aan Grietjes zuster gegeven *). Aan de
officieren des legers. Aan de kooplieden der steden.
Van de leerlingen der scholen van de stad Parijs.
44.
De beide (vert. huee) legers hebben gestreden. On-
der de tafel in de vier kamers. Vóór de huizen der
♦) Als gij (lezen en den vorigen zin met elkander vergelijkt, zal het u bij de
ontleding blijken, dat in den eersten zin : Gij hebt de fennen en de boeken aan
Maria gegeven, het voorwerp de fennen en de boeken veel langer is dan aan Maria,
de bepaling. Wij zullen dus naar de op de vorige bladz. gegeven regels te werk
gaande, vertalen, alsof er stond: Gij hebt gegeven aan Maria de pennen en de
boeken, en het voorwerp dus na de bepaling plaatsen. In den daaropvolgenden
zin : Gij hebt de pennen aan Grietjes zuster gegeven, is de pennen het voorwerp,
en is aan Grietjes zuster de bepaling; het voorwerp is hier kleiner dan de bepaling.
Men vertale dus den zin, zooals hij hier staat: Vous avez donné les plumes à la
sœur de Margot.