Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page

op de tafel. De vader heeft drie huizen in de stad. Vóór
het huis. Vóór het huis van den hertog.
39-
Lodewijk is de broeder van Leentje. Lodewijk en
Karei zijn de broeders van Grietje. Grietjes broeders
zijn te Weenen. Heeft hij de scholen gezien? Heeft de
hertog de brieven geschreven ? Heeft de Engelschman
de brieven ontvangen? Hebben de leerlingen der school
de prijzen ontvangen? Heeft de kruidenier de koffie en
de thee verkocht? — Ja, mijnheer, en hij heeft ook de
suiker en het zout verkocht.
40.
De steden der landen. De prijzen der leerlingen. De
paleizen en de stations der steden. De koningen der
landen. De graven en de hertogen in de paleizen der
hoofdstad. De lessen der leerlingen van de school. De
vaders en de moeders der kinderen. De broeders en de
zusters der boerin. De officieren des legers.
41.
De vloten en de legers van de koningin. De para-
plu's en de parasols der zusters. De degens der offi-
cieren. Wij hebben de degens aan de officieren gege-
ven *). De steden van Holland. De koeien der boeren
*) Volzinnen, als: wij hebben de degens aan de ojicieren gegeven, zullen u wel
wat moeite geven, wat de plaatsing van ^t voorwerp en de betreft. Ziehier
cenige practische en eenvoudige wenken, later zullen wij u alles uitvoeriger
verklaren.
1. Als voorwerp en bepaling even lang zijn, plaats dan V voorwerp eerst.
2. Daar de welluidendheid meestal omtrent de plaats van voorwerp en bepaling
beslist, zet men het vooriuerp vóór, als 't kleiner is dan de ^i?/«//«^'-/men zet het
achter, als de bepaling kleiner is dan het voorzverp.