Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
Leer de volgende woorden en zet de naamwoorden in 't meervoud.
de les
»
de school,
de geneesheer,
de dokter,
de slager,
de graaf,
de hertog,
de kruidenier,
gestreden,
tegen,
la leçon,
récole, f.
le médecin.
het land,
de neus,
het paleis,
de prijs,
ontvangen,
gekregen,
geschreven,
gesloten,
nog, weder.
Ie pays.
Ie nez.
Ie palais.
Ie prix.
reçu.
écrit,
fermé,
encore.
SIX.
sept,
huit,
neuf,
dix.
le boucher,
le cotnte.
le duc.
l'épicier, m.
combattu,
contre.
Nu zullen we eens in 't Fransch tot tien tellen,
één, un (manl.), une (vrouw.), zes,
twee, deux. zeven,
drie, trois. acht,
vier, quatre. negen,
vijf, cinq. tien,
Hierbij valt op te merken, dat men de slotmedeklinkers van de
getallen: cinq, six, sept, huit, neuf en dix sclierp moet laten
hooren, als die getallen alleen staan. Men spreekt ze dan uit: sijnk,
siess, sett, wiett, neuf en diess.
De slotmedeklinkers worden niet uitgesproken vóór naamwoorden ,
die met een' medeklinker beginnen.
Begint het woord echter met een' klinker, dan laat men de slot-
medeklinkers dezer lidwoorden zacht hooren.
Beproef nu of gij de volgende opstellen kimt vertalen :
38-
Eéne pen. Twee pennen. Drie boeken. Vier scho-
len. Vijf geneesheeren. Zes molenaars. Zeven palei-
zen. Acht landen. Negen prijzen. Tien koks. Wij
hebben drie paleizen in de hoofdstad gezien. Lode-
wijk , hebt gij de officieren in de hoofdstad gezien ?
Leentje, waar is het zout? — Mevrouw, het zout is