Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
der heeft eene parasol verloren. Men heeft de suiker
verkocht. Heeft Jans vader, de koopman, de suiker
verkocht? De koning heeft een leger verloren bij {fires
dé) de hoofdstad. Heeft men het water gedronken?
Heeft Karei ook het water gedronken?
Elfde Les.
Tot dusverre hebben wij alleen over het enkelvoud der naamwoorden
gehandeld. Wij zullen nu over de vorming van 't meervoud spreken.
Het meervoud der zelfstandige naamwoorden wordt in 't Fransch
gewoonlijk gevormd door achtervoeging van eene j-. Gaan echter de
naamwoorden op j, x of z uit in 't enkelvoud, dan worden zij in
het meervoud niet veranderd.
Ie bas, les bas, de kous, de kousen;
la noix, les noix , de noot, de noten;
Ie nez, les nez, de neus, de neuzen.
Deze uitzondering is gegrond op het beginsel dat een Fransch
woord niet op twee gelijke of twee overeenkomstige medeklinkers
mag uitgaan. Er is overeenkomst tusschen j, .r en z.
De lidwoorden worden ook anders geschreven dan in 't enkelvoud.
Le, la en l' worden les; du, de la en de P worden des, en au,
« en rt r worden aiix.
Ziehier de verbuiging van een naamwoord in 't meervoud. Of
't woord manlijk of vrouwelijk is, doet niets bij de vorming van
't meervoud af, de lidwoorden zijn altijd dezelfde: LeS, <les en
aux. Des is eene samentrekking van de leS, en aUX van Ji leS.
Meervoud. Pluriel.
Manlijk. Masculin. Vrouwelijk. Féminin.
1. de vaders, les père^, i. de moeders, les mère^,
2. der vaders, of 2. der moeders, of
van de vaders, deS pèrcii. van de moeders, deS mere^.
3. den vaders, of 3. de(r) moeders, of
aan de vaders, aXlX pèrc^. aan de moeders, aux mèn"^.
4. de vaders, les pire^, 4. de moeders, les mères-