Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Negende Les.
Gij hebt den tegenwoordigen tijd van de aantoonende wijs van het
hulpwerkwoord hebben, dat in het Fransch Avoir heet, leeren ver-
voegen. Gij weet nu hoe ik heb, gij hebt, hij heeft, jFan heeft,
Leentje heeft, enz. in 't Fransch worden geschreven.
Wij zullen dien zelfden tegenw. tijd eens vragend vervoegen, en
dus leeren hoe men b. v. heb ik ? hebt gij ? heeft hij / heeft yan ?
enz. in 't Fransch moet schrijven.
Niets is eenvoudiger. Evenals in 't Nederlandsch, keert men de
volgorde der woorden om. Men maakt in 't Nederl. van ik heb ^
heb ik? — niet waar? Welnu, zoo verandert men ook in 't Fransch
j'ai in aije? tu as in as-tu ? enz.
Hierbij valt echter nog wel een en ander op te merken en al
dadelijk bij ai-je ? De f van fai is je geworden. Zeer natuurlijk ,
want nu staat je niet meer vóór een klinker, maar komt achteraan.
Ook merkt gij wel op, dat er tusschen ai en je, en tusschen as
en tu een klein dwarsstreepje staat. Zulk een dwarsstreepje heet
tiret ook wel trait d'union.
Dat dwarsstreepje of tiret zet men altijd, als 't werkwoord vóór
't voornaamwoord komt, dus altijd in den vragenden vorm.
Ik zal den tegenw. tijd eens geheel voor u in den vragenden
vorm nederschrijven, dan kunt ge zelf uwe opmerkingen maken. Ik
heb u ook nog wat te zeggen.
heb ik? ai je ?
hebt gij? as-tu ?
heeft hij? a-t-il?
heeft zij? a-t-elle ?
heeft men? a-t-on ?
hebben wij ? avons-nous ?
hebt gij? avez-vous i
hebben zij (mannen)? ont-ils ?
hebben zij (vrouwen) ? ont-elles ?
Bij a-t-il? a-t-elle? a-t-on? vindt gij een t tusschen a en il, a en
elle, a en on geplaatst. De letter t is er voor de welluidendheid