Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Leer de volgende woorden :
gedacht, pensé.
gevonden, trouvé.
vergeten, oublié.
het kind, F enfant.
een Franschman, un Français ;
de oom,
de moeder,
het leger,
de oorlog,
r oncle,
la ntère.
rarmée, f.
la guerre.
een Duitscher, un Allemand;
een Engelschman, un Anglais.
Gij ziet onder de c van Français een teeken staan, dat veel
gelijkt op een omgekeerd vraagteeken (5); welnu, dat teeken heet
cédille en wordt onder de c geplaatst, als deze s moet klinken,
terwijl zij zonder dat teeken als k zou worden uitgesproken; want
c vóór a, O en u klinkt als k. Vóór de medeklinkers wordt de c
altijd en aan 't einde der woorden meestal als k uitgesproken, maar
vóór e, i en y als s.
Voor eene a, o en u klinkt de g als een zachte k, vóór e, / en
y als zj.
Vertaal nu de volgende opstellen.
18.
Het kind van den officier. Een officier van het
leger des Konings. De moeder van het kind. Mietjes
broeder is een officier in het leger. Ik heb een' brief
van den officier gelezen. Het kind heeft een' brief
aan den officier gegeven. Lodewijks vriend is (een) *)
officier en Grietjes oom is (een) timmerman.
19.
Leentje heeft het boek vergeten. Wij hebben den
oom van Lodewijk gezien. Gij hebt ook Kareis neef
te Parijs gezien. Een officier in het leger. Men
heeft het zout en het vleesch vergeten. Zij heb-
ben het leger gezien. Leentje heeft het boek des
*) Waar het lidw. in 't Nederlandsch tusschen twee haakjes staat, moet het in
't Fransch niet vertaald worden.
Vai.kiioff, Fransche Taal /, 13e druk. 2