Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
een lied gezongen, dat zeer fraai is. Van wien was (imp)
dat lied? — Het was {imp) van den Franschen dichter
Béranger, die veel fraaie liederen vervaardigd {gemaakt)
heeft. Jakob zou de weddenschap gewonnen hebben.
198.
Wat hebt gij gelezen? — Ik heb de geschiedenis van
Karei den Twaalfden van Voltaire gelezen. Karei heeft
nog niets van dien grooten dichter gelezen. Voltaire
heeft niet lang te Berlijn gewoond. Potsdam is eene ves-
ting bij {pres de) de stad Berlijn. Hebben zij de Chris-
telijke zedenleer niet begrepen? Deze daad is van een
laag en zeer onwetend mensch. Hebt gij deze zaak goed
{óien) begrepen? Deze oude dame was {imp) zeer ziek
en zwak. Wie was {imp) haar geneesheer? — De heer
G. heeft deze dame zeer dikwijls bezocht. Hij is een der
beste geneesheeren der hoofdstad. De zon zou geschenen
hebben. Zijn uwe schrijfboeken in de andere klasse?
199.
Hebt gij reeds de Engelsche taal geleerd? — Neen,
mijnheer, ik ben nog te jong, maar mijn broeder Hen-
drik, die veertien jaar oud is {heeft), leert {apprend)
Engelsch en Fransch (vert. het Engelsch en het Fransch).
Sedert wanneer hebt gij Fransch geleerd ? — Sedert drie
maanden, mevrouw. Ik heb nog niet met u Fransch ge-
sproken. Het Fransch is eene vrij {assez) moeilijke taal.
Hebt gij reeds Fransche opstellen gemaakt? Hebt gij
goed begrepen, wat {ce qtie) gij in 't Fransch gelezen
hebt? — Niet alles, maar wat {een weinig). Hebt gij
reeds de namen der landen en die hunner hoofdsteden
geleerd ?