Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
zijn, als gij hier waart (imp). De Fransche officier heeft
Vrijdag den Poolschen graaf eenen brief geschreven.
190.
Zijt gij te Keulen geweest? — Van den Juli tot
den Augustus. Hebt gij de feesten gezien? Heb-
ben Julia en Lotje een liedje gezongen? — Neen, zij heb-
ben niet gezongen, zij hadden (imp) geen (fiiet) lust.
IJzeren potten zijn zeer sterk [solide). Is dit zijden lint
voor Julia? — Neen, het is voor Lotje, die nu zeer ziek
is. Is Lotje lang ziek geweest? — Sedert tien dagen. De
dokter heeft Lotje bezocht. Hij heeft gezegd, dat zij te
veel gegeten heeft. Is Lotje gulzig? — Lotje is Maan-
dag zeer gulzig geweest. Zij heeft te veel gegeten.
191.
Als mijn zoon nu in Parijs was [imp), zou hij al de
fraaie paleizen zien [il verrait) van die schoone stad.
Hoe laat hebt gij eene wandeling gedaan? — Om 6 uur.
Met wien? Met mijnen vriend, die burgemeester van
M. is. Sedert wanneer is hij burgemeester? — Sedert
elf maanden. Men heeft meer dan (plus de) vijftien ka-
nonnen op den vijand genomen. De Franschen zijn zeer on-
gelukkig geweest in den laatsten oorlog met Pruisen. Wan-
neer hebt gij deze telegrammen ontvangen? — Gisteren avond.
192.
Heeft men den ijver dezer leerlingen beloond? — Ja,
men heeft degenen [ceux) beloond, die vlijtig zijn, en
men heeft hén [ceux) gestraft, die lui zijn. Is uw neef
een luie jongen? — Neen, hij is zeer vlijtig; maar zijne
zuster Charlotte is een lui meisje. Eene door de vijan-