Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
De keizer der Franschen was {imp) zeer eerzuchtig.
Hij heeft alles verloren, hij is vrij [assez) lang gevan-
gen gewêest op [a) Wilhelmshöhe. Het paard is een
zeer nuttig dier, dat zeer gehecht is aan zijnen meester,
den mensch. De mensch is een sterfelijk en zwak schep-
sel. Wat hebt gij heden gerookt? — Ik heb eene sigaar
gerookt, die mijn vader aan mijnen broeder gegeven
had [imp). Mijn broeder heeft in zijnen tuin veel ap-
pels, peren en kersen. Hebt gij de geschiedenis van
den rijken heer gelezen, die den armen boer voor {de)
zijne eerlijkheid {probité) beloond heeft?
Veertigste Les.
VERVOLG DER HERHALING.
Veel te,
vaderlijk,
stervend,
de oude man,
de grijsaard,
bezocht,
beaucoup trop.
paternel.
mourant.
le vieillard.
visité.
gehecht,
porceleinen,
van aardewerk,
blauw,
het gelaat,
hoe?
attaché,
de porcelaine,
de faïence,
bleu.
la figure,
comment?
Lodewijk de Veertiende heeft Straatsburg {Strasbowg)
ingenomen in 't jaar 1681. Welke bloemen hebt gij in
uwen tuin? — Ik heb vele bloemen in mijnen tuin,
maar ik ken niet {je ne sais pas) de namen van al die
bloemen. Wanneer hebben deze menschen hunne huur
betaald? — Zij hebben de huur nog niet betaald. Gij
zult gehecht zijn aan uw land. Zij zouden hun vader-
land verdedigd hebben. Gij zoudt uwe Engelsche les
geleerd hebben. Dit meisje zou gelukkig en tevreden