Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
aangekomen. Van wien hebt gij deze tijding gehoord? —
Van een' reiziger, die met mama gereisd heeft tot
{jusqiid) Keulen. Hij heeft gezegd, dat mama zeer
tevreden was {imp) over {de) hare reis.
i86.
Waar zijt gij geweest, goede Maurits? — In den tuin
met den ouden timmerman, die veel fraaie bloemen
geplukt heeft. Ik heb de bloempotten voor hem ge-
dragen. Ik heb nu tien potten met bloemen vóór mijn
venster. Geef mij een glas bier en een weinig brood.
Ik heb grooten honger en dorst. Breng ons {Apportez-
nous) ook twee flesschen wijn en breng {portez) de
ledige flesschen in de keuken. Waar is de wijn ? —
De wijn is in den kelder. Onze kelder is onder ons
huis. In het koffiehuis heb ik een glas bier gedronken
met uwen broeder en uwen oom.
187.
Molière, de groote Fransche dichter, heeft vele fraaie
blijspelen geschreven. Heeft hij ook treurspelen ge-
schreven? — Neen, maar zijn vriend Racine, die ook
een groot dichter was {imp), heeft veel treurspelen
geschreven. De Chineesche {chinois) vrouwen zijn zeer
zwaarlijvig {replet). Een broeder is een vriend, door
de natuur gegeven (vert. gegeven door de 7iahmr, la
7iatnrè). Die man is mijn beschermer. Ik heb eene
zeer belangrijke tijding ontvangen. Uwe moeder is zeer
zwak. Zij heeft heden een glas wijn gedronken en wat
{een weinig) vleesch gegeten. De geneesheer heeft ge-
zegd , dat zij eene zwakke vrouw is. W^ie heeft het
schoone lied gezongen?