Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
schilderij aan den Engelschman verkocht heeft. Zijn uwe
zusters thuis ? — Ja mijnheer, zij zijn thuis. Ik heb
haren {inv.) vader eenig geld geleend, want hij had {imp)
geen geld. Wat had hij gekocht? — Hij had {imp.)
eenige {quelques) koopwaren gekocht. Mejuffrouw S. is
mijne bruid, ik heb een' fraaien armband voor haar {elle)
gekocht.
183.
Eenige jonge dames waren {imp.) dezen morgen bij
uwe tante. Zij hadden eene wandeling gedaan. Uw
broeder, die zeer gedienstig {complaisant) is, heeft aan
deze jonge dames eenige boeken geleend, die zeer nut-
tig en leerrijk zijn. Welke les hebben wij van daag? —
Wij hebben van daag de les en het 183"® opstel.
Hebt gij uwe les geleerd, mijne jonge vrienden? — Ja,
mijnheer, wij hebben al ons werk gemaakt. Frederik heeft
eene vertaling gemaakt, die vrij {assez) moeilijk was {imp).
Veel Amerikaansche schepen zijn in de havens. Deze jonge
dame is mijne nicht, zij is de bruid van den heer Stein.
184.
De paarden van de Poolsche ruiterij zijn goed. Die
van de Fransche ruiterij zijn beter. Hare zuster heeft
dezelfde gebreken als {que) hare moeder. Ze^is altijd
ontevreden en gulzig. Dezelfde officier heeft den degen
tegen zijnen generaal getrokken. Die officier is nu (een)
gevangene. Dezelfde officier had {imp.) met zijne solda-
ten eene schitterende overwinning op het Deensche leger
behaald. Deze glacé handschoenen {gants de pca?t) zijn
goed en sterk. Goede en sterke lederen handschoenen.
Bruine vierkante tafels. Waar heeft Frederik zijnen vriend