Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
hunne, de koning heeft de zijne. Wij hebben den armen
boer wat geld geleend. Hij heeft alles teruggegeven,
wat {ce q7ié) wij geleend hebben. Hij is een eerlijk man.
Wij hebben dien man lang gekend. Wij hebben dikwijls
zaken {des affaires) met hem (/?//) gedaan. Jetje is een
bescheiden meisje. Hoe laat is het? — Het is drie uur.
Neen, het is vier uur. Gij hebt gelijk, mijn waarde vriend.
i8o.
Weet gij {savez-vous), hoe laat uw vriend gekomen is?
— Neen, mama, want ik had {imp) mijn horloge niet bij
mij {sur moi). Welk horloge hadt {imp) gij verloren ? —
Mijn zilveren horloge, dat mijn vader mij op {a) mijnen
verjaardag gegeven heeft {mij heeft gegeven — nia donnée).
Zijt gij bedroefd ? — Ja, ik ben bedroefd, want mijn va-
der zal zeer misnoegd zijn. Hoe laat zijt gij uitgegaan?
— Om vijf uur. Hebt gij uwe Engelsche les wel begre-
pen? Wij hebben eene schitterende ster aan den hemel
gezien. Wij zijn gisteren te Rijssel geweest. Wij hebben
de Fransche soldaten in die vesting niet gezien. De Ame-
rikaansche schepen hebben veel koffie en thee aangebracht.
Zij hebben ook veel suiker aangebracht. De Amerikaan-
sche kooplieden hebben al hunne koopwaren verkocht.
Acht en dertigste Les.
VERVOLG DER HERHALING.
Leer 't volgende:
Te luiis zijn, Être chez soi.
Bij, te, ten huize van, chez.
Ik ben te huis, Je suis chez moi.
•gij zijt {e huis, tu es chez toi.