Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii8
mijn vriend, indien ik uwen moed had. Gij zoudt uwe
Fransche vertaling gemaakt hebben, indien gij tijd gehad
hadt iinip). Wij zouden ongelukkig zijn, indien de vij-
anden de overwinning behaald hadden {imp). Gij zult
Woensdag te Brussel zijn, indien gij heden vertrekt {p>ar-
tez ctnijmM^'' Jmi).
174.
Het was eene lage daad, die {que celle) van uwen
vriend Julius. Hebt gij iets moois gekocht? — Ik heb
een zeer mooi gouden horloge gekocht. Hebt gij de
nieuwe talen geleerd ? — Ja, mijnheer, ik heb de nieuwe
talen geleerd, en ik ben {heb) de oude talen niet verge-
ten. Ik zou zeer tevreden zijn, als {si) ik had {imp),
wat {ce que) gij hebt. Zij zal eene betere moeder voor
hare kinderen zijn dan hare zuster. Zult gij de verdedi-
ger van uw vaderland zijn? — Ik zal altijd zeer gehecht
zijn aan 't land mijner vaderen.
175-
Een groot aantal soldaten, meer dan twee honderd,
hebben al de dorpen van dit land geplunderd. Zij heb-
ben ook de arme bewoners dezer dorpen verjaagd. Mijn
arme vriend, gij waart {p. d) gisteren zeer ongerust.
Hadt {p. d) gij eene droevige tijding ontvangen? —
Neen, mijn goede vriend, maar ik was {imp) bedroefd,
omdat mijne zuster zoo {si) ziek was {imp). Is zij nu
beter? — Zij is {^vd) veel beter dan {qiü) gisteren. Zij
is op {dans) de straat geweest, zij heeft eene kleine
wandeling gedaan. De dokter had {imp) gezegd, dat
mijne zuster zeer zwak was {imp).