Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
ii6
heeft een oog en een been in den slag verloren. Hij
heeft nu een glazen oog en een houten been. De oude
metselaar is nu blind.
171.
De Fransche kunstenaar heeft vier groote schilderijen ver-
kocht aan den Engelschen heer, die in deze straat woont
bij {pres dé) de kerk. Heeft de schilder veel geld voor
zijne schilderijen ontvangen ? — Ja, hij heeft zeer veel geld
ontvangen. Zijne schilderijen zijn zeer fraai. Hoeveel geld
heeft de Engelschman betaald? — Ik geloof {Je crois),
dat hij meer dan {plus de) *) duizend gulden betaald heeft.
Ik heb reeds vier reizen met den spoorweg gedaan. Waar
zijt gij op {dans) uwe reizen geweest? — Ik ben in Keu-
len en in Bordeaux geweest. Hebt gij veel gereisd? —
Ik heb in Frankrijk en Holland gereisd.
172.
Napoleon de Eerste was {imp.) een groot veldheer,
zijne soldaten waren {imp.) zeer dapper. Gij waart {imp.)
vroeger mijn vriend, maar thans zijt gij mijn vijand.
Dezen morgen waren {imp.) de Engelsche schepen in onze
haven. De Romeinsche vloot heeft veel overwinningen
behaald op de vijanden van Rome. Wij waren {imp.)
vroeger soldaten, maar thans zijn wij handwerkslieden.
Onze vaderen waren (/. d.) soldaten gedurende dezen
langen oorlog. Onze les was {iinp.) zeer lang heden
avond. Cicero was {p. d.) een groot Romeinsch redenaar;
hij heeft zijn land gered door zijnen moed. Hij was
{imp.) ook een groot staatsman. Wij hebben met den
spoortrein gereisd van Keulen naar {d) Arnhem.
*) Altijd plus de vóór een telwoord.