Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
166.
De meeste der Deensche zeelieden zijn gedood. Zeer
veel soldaten hebben de stad genomen. Een groot aan-
tal kinderen zijn op de markt. Zij hebben op de groote
markt gespeeld. Gij hebt zeer veel vleesch gegeten en
zeer veel wijn gedronken. Een fraai paleis in het mid-
den {au milieu) van de groote stad. Zij had {imp.) een
{hef) lachend gelaat. Zij had {imp) eene goede tijding-
vernomen. Iedereen heeft aan den grooten minister ge-
dacht, die thans {main(enant) gestorven is. Wie heeft
gezegti, dat de minister dood is ? De minister Thorbecke
is in het jaar 1872 gestorven. Het vaderland heeft een
groot man verloren. Dit Amerikaansche schip heeft heel
wat tabak aangebracht.
Vijf en Dertigste Les.
Ofschoon wij nog zeer veel over de bijv. naamw. te zeggen hebben,
zullen we 't hierbij laten en liever overgaan tot eene
ALGEMEENE HERHALING,
om in een volgend stukje met nieuwen moed te beginnen, en nog
veel nieuws betrekkelijk dit belangrijk rededeel te leeren.
Leer deze woorden:
gered,
de bakker,
het paleis,
de metselaar,
ontdekt,
blind,
Het oog,
de oogen,
de hemel,
de hemelen,
de ruiterij,
het plein.
l'œil, m.
les yeux. *)
le ciel.
les cieux. f)
la cavalerie,
la place.
sauvé.
le boulanger,
le palais,
le maçon,
découvert,
aveugle.
*) Ook in figuurlijken zin zegt men : tes yeux, b.v. in les yeux de V histoire, les
yeux du pain, de la soupe enz.
f) Men zegt: Ciels de lit, hemels van ledikanten; ciels de tableaux, luchten
van schilderijen.
Valkhoff, Fransche Taal I, 13e druk. S