Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
hebben den weg {Je chemiii) over {de) Brussel {Bruxellcs) ge-
nomen. Er zijn in Duitschland meer spoorwegen {chemin de
fer) dan in Frankrijk. De meeste leerlingen dezer school heb-
ben fouten gemaakt in hunne Fransche opstellen. De meeste
leerlingen hebben goed {biefi) geschreven. De meeste havens
van dit land zijn geopend voor {aan) den handel van alle volken.
164.
In het jaar 1492 (schrijf de getallen met woorden)
heeft Columbus {Colomb) Amerika {rAmériqtie) ontdekt
{décoziverf). In het jaar 1572 hebben de Watergeuzen
{les gueux marins), die dappere zeelieden waren {imp),
den Briel {la Briellè) ingenomen. In het jaar 1400 heeft
Jacoba van Beieren {Jacgti-elüie de Bavière) het levens-
licht {Ie jo2ir) gezien. In 't jaar 1436 is zij (vert. zij is)
gestorven {jnorte). Karei de Vijfde {Charles-Qtmif), keizer
van Duitschland, is gestorven in het jaar 1558. Molière,
(een) Fransch dichter, is geboren den 15Januari 1622.
Onze groote dichter Vondel is geboren in 1587 en ge-
storven in het jaar 1679; hij heeft dus {do7tc) bijna 92
jaren geleefd. De koffiehuizen zijn nu alle gesloten.
165.
Willem Bilderdijk, die ook een Hollandsch dichter was,
werd geboren {naquit) in het jaar 1756 en stierf {mourjit)
in 1831. Hij heeft 75 jaar geleefd. Ik ben den
Februari 1834 geboren. Gij zoudt gelijk hebben, mijn
waarde {eher) vriend, indien hij de waarheid niet gezegd
had. In het jaar 1870 hebben de Duitschers schitterende
{éclatant) overwinningen behaald op de Fransche legers.
Hebt gij de geheele Engelsche les gekend? Meer dan
{Plu,s de) duizend soldaten zijn op het slagveld gekwetst.