Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
Van 90 tot IOC telt men op dezelfde wijze als van 70 tot 80; d. i.
men zegt voor 90, tachtig tien.
Cent krijgt eene S, als 't met een ander getal vermenigvuldigd
wordt. Volgt er een getal op cent, dan blijft onveranderd. Cent
volgt dus denzelfden regel als quatre-vingt.
Zeg ik echter, in het jaar 1400, in het jaar 1600 enz., dan krijgt cent
geene s ; daar zulks beteekent in het veertienhonderdste, in het zestien-
honderdste jaar en ik slechts tén jaar bedoel, niet 1400 of 1600 jaren.
Men vertale dus : En quatorze ceilt of mil quatre cent, of mil
six cent.
In het jaar wordt in 't Fransch gewoonlijk door en vertaald, bij
jaartallen onder honderd door l'an.
In het jaar 72 na Christus.
L'an soixante-douze après 'yésus-Christ.
In het jaar 1492.
En mil quatre cent quatre-vingt-douze.
De meeste, la plupart heeft de na zich met het bepalend lidwoord
les. Daar de les echter samengetrokken wordt tot des, wordt het la l>lu-
part (les, terwijl het werkwoord in het meervoud staat. Bij voorbeeld :
De meeste soldaten zijn dapper.
La plu]>art des soldats sont braves.
Heel wat of zeer veel is bien de, met het bepalend lidwoord.
De le wordt dan weer du en de les wordt deS.
Zeer veel brood, Bien du pain.
Zeer veel vleesch. Bien de la viande.
Zeer veel soldaten, Bien deS soldats.
Vele, verscheidene wordt vertaald door plusieurs. Na plusieurs
nooit de.
Een groot aantal is un grand nombre de,
163.
Hannibal heeft groote overwinningen op de Romeinen
behaald. De Romeinen hadden [inip) in verscheidene
veldslagen meer soldaten dan de Karthagers {Cartha-
ginois). Een groot aantal Fransche soldaten en officieren