Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
Un vieil arhre, een oude boom.
Une vieillc femme, eene oude vrouw.
De vieux tapis, oude kleeden of tajiijten.
De vieilles histoires, oude geschiedenissen.
Na 't voorgaande wel bestudeerd te hebben, kunt ge overgaan tot
het maken der opstellen.
159-
Hebt gij veel Fransche boeken ? — Ik heb er vijf en ze-
ventig. Welke jas hebt gij ? Ik heb eene zwarte jas. Heeft
de Engelsche koopman goede thee ? — Hij heeft goede en
slechte. Hoeveel boomen heeft de tuinman ? — Hij heeft zes-
tig boomen. Hebben deze heeren ronde tafels ? — Zij heb-
ben ze niet (vert. er niet van); zij hebben vierkante tafels.
Heeft de schilder goede Engelsche potlooden? — Hij heeft er
zestien. Heeft hij ook Engelsche messen, die zeer scherp zijn ?
Heeft uw kleermaker goed zwart laken ? — Hij heeft leelijk
laken. Zijn laken is dik. Zijn zwart laken is leelijk en zeer dik.
i6o.
Mijne lieve mama, kent gij {connaissez-vous) den ouden
boer, die in dit oude huis woont {qui demeure) ? — Ja, mijn
lief kind. Hij is dood {mort). Wanneer is hij gestorven ? —
Gisteren. Mijne lieve kinderen, hebt gij uwe Engelsche lessen
gekend? Mijne lieve mevrouw, uw linnen is veel beter dan het
mijne. Gij hebt het uwe bij den Russischen koopman gekocht.
Hebt gij een' witten hoed ? — Neen, ik heb een' zwarten
hoed. Mijn oude zwarte hoed. Mijne hoeden zijn niet duur.
, i6i.
Waar hebt gij uwe boeken gekocht? Uw linnen is
dik en duur. Is het te {trop) duur? Eene oude vrouw
is aan de deur. Wij hebben aan die oude vrouw (wat)