Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
io6
gelaat. Karei en Hendrik zijn zeer onwetend en on-
noozel. Hebt gij een scherp mes voor mij [moi) ? —
Hier zijn twee zeer scherpe messen. Moeder heeft voor
onzen kleinen Kornelis eene blikken sabel gekocht, die
niet zeer scherp is. Scherpe degens. Deze soldaat is
gekwetst. Een van onze officieren heeft een' Pruisisch
soldaat gekwetst. Tien gekwetste soldaten op het slagveld
{chavip de bataille ^ m.). Hij is Woensdag in het koffie-
huis geweest. Vijf in den slag gekwetste officieren.
157-
Zij zat (vert. was,- imp) vóór het geopende venster.
Geopende vensters van paleizen. Een van de geopende
vensters van het kleine huis. Wij hebben eene brullende
leeuwin gezien. Een brullende leeuw heeft het kind ver-
scheurd. Uwe boeken zijn verscheurd. Haar nieuw zijden
kleedje is ook gescheurd. De door {par) eene leeuwin
gedoode reizigers. Men heeft eene tijding vernomen,
die niet zeer gelukkig is. De schitterende sterren aan
den hemel. Hebt gij uwe lessen wel {bieii) begrepen?
Wel begrepen lessen over de {jf) geschiedenis (vert. lessen
van geschiedenis wel begrepen^ Hebt gij Zaterdag de
courant in het koffiehuis gelezen? — Wel zeker.
158.
Bezochte wandelwegen. Italianen en Engelschen (die)
aan hun vaderland gehecht (zijn). Eene aan haren
vader gehechte dochter. W^el begrepen waarheden.
Eene door jagers gedoode leeuwin. Een in (<?«) alles
onwetende jongen. Door reizigers weinig bezochte we-
gen. Eene door iedereen gesproken taal. November