Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
I04
generaal staat (is) op de markt. De soldaten van 't Prui-
sische leger. Hare moeder is zeer {ù^ès) *) zwaarlijvig.
Onze tante heeft een nieuw kleedje gekocht bij den Ita-
liaanschen koopman. Hebt gij uwe moeilijke vertaling al
(déjà) gemaakt? — Neen, mijne vertaling is nog niet af.
Onze tante is nog niet gereed om te vertrekken {à partir).
155-
Lodewijk en Hendrik zijn twee onnoozele jongens. Zij
hebben dikwijls straf (vert. eene straf) gekregen {ontvangen)
op {à) de school. Deze zaken zijn geheim. Iedereen
heeft gezien, dat hare broeders onbescheiden waren
{étaient). Deze ongelukkige gierigaards hebben al hun
geld verloren. Eene dergelijke zaak is ver {loin) f) van
de waarheid. Eene dergelijke daad is van een' gierig-
aard. Hij heeft Gods zegen (den zegen van God) ge-
vraagd. Heeft de Pruisische minister {ministre) de waar-
heid gezegd? Uwe zuster is nog niet gereed. Zij heeft
hare handschoenen en hare parasol nog niet gevonden.
Twee en dertigste Les,
Wij zullen onze regels voor de plaatsing van 't bijv. naamw. weer
met éénen regel vermeerderen.
Als een deelwoord als bijvoeglijk naamwoord gebruikt
wordt, komt het achter het zelfst. naamwoord te staan.
Een gedienstig mensch, Une personne obligeante.
Gedienstige menschen, Des personnes obligeantes.
*) Tres werd vroeger door een trait d'union of tiret verbonden met het bijv.
naamw.: zeer ongelukkig, très-malheureux ; %eer rijk, très-riche ; maar nu
niet meer. Men schrijft nu zonder tirct: tres riche, très malheureux enz. Voor
tres kan men ook fort bezigen.
f) Loin blijft onveranderd.