Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
de daad, faction, /. iedereen, tout le monae.
Italiaansch, italien. de godsdienst, la religion.
Pruisisch, prussien. de zegen, la bénédiction.
de waarheid, la vérité. de zaak, la chose, l'affaire, /.
gevraagd, demandé. gezegd, dit.
de plicht, le devoir. de straf, la punition.
De met een sterretje (*) geteekende bijv. naamw. moeten vóór het
zelfst. naamwoord geplaatst worden.
153-
Wij hebben gisteren een stom meisje gezien. Zij was
ongelukkig *). Uw broeder Pieter is stom. De chris-
telijke zedenleer. Eene dergelijke daad is onbescheiden.
Hare nicht Leentje is bescheiden jegens iedereen. Gij
zijt gulzig geweest, Willem. Uwe zuster Lotje is nooit
gulzig geweest. De complete werken {œuvres-., /.) van
Voltaire. Een en twintig deelen van dit werk {ouvrage.,
m.). Waar is het twee en twintigste deel? Nu is het
werk (vert. ket werk is) compleet. De Pruisische soldaten
hebben hunnen plicht gedaan. Hebt gij deze Italiaansche
dame gekend? Ik ben ongerust geweest. Lotje is ook
ongerust geweest. Zij had {imp.) geen telegram ontvangen.
gij gereed, Hendrik? — Ja, papa, ik ben gereed.
■Wij zijn allen gereed. Maria was {imp) nog niet klaar
{gereed).
154-
Kent gij {Connaissez-vous) de zedenleer van den chris-
telijken godsdienst? Deze vader heeft zijnen zoon zijnen
vaderlijken zegen gegeven. De waarheden van den chris-
telijken godsdienst. Het standbeeld van den Pruisischen
*) Men vergete niet, dat het Ijijv. naamw. ook in getal en geslacht met het
voornaamwoord overeenkomt.