Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wij hebben onze huur betaald in October, de tiende
maand des jaars. De Romeinsche soldaten hebben tegen
de Batavieren {les Bataves) gestreden. Lodewijk de Veer-
tiende heeft het kasteel {château, m) van Versailles ge-
bouwd. Frankrijk had {imp) vóór {avant) den oorlog
tachtig groote steden. De spoorweg van Berlijn naar
Hamburg teeft eene lengte {ttne longimir) van 38 mijlen
{lieïie, y^./pDe Maart is het begin van de lente, de
2 Juni 'raat van den zomer, de 21®'® September dat van
den herfst en de 21®'® December dat van den winter.
Lodewijk XIII was de zoon van Hendrik IV.
Een en dertigste Les.
Wij zullen de regels over de veranderlijkheid der bijv. naamwoor-
den voortzetten.
De bijvoeglijke naamwoorden op el, eil, eil, Oil en et verdub-
belen den slotmedeklinker vóór de stomme e.
vaderlijk, jiateriiel wordt derhalve paternelle,
dergelijk, of *pareil „ „ pareille,
zoodanig, *tel „ „ telle,
christelijk, chrétien „ „ chrétienne.
Pruisisch, prussien „ „ prussienne,
gulzig, glouton „ „ gloutonne,
stom, muet „ „ muette.
Uitzonderingen op den regel zijn :
Complet, volledig; concret, vast, samengesteld; discret, beschei-
den; inquiet, ongerust; replet, zwaarlijvig; secret, geheim. Deze
bijv. naamw., in plaats van de t te verdubbelen in 't vrouwelijk, krij-
gen een accent grave op de e vóór de t. Zij worden derhalve com-
plete, concrete, discrete enz.
Prêt, gereed of klaar, wordt prête.
de beurs, la bourse. jegens, envers.
de zedenleer, la morale. onbescheiden, indiscret.