Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
een Turk,
Turksch,
een Griek,
Grieksch,
de herfst,
Romeinsch,
uitgevonden ,
bedrogen,
vn Tjirc. de betaling, le payement,
turc, m., turque, vr. de huur, le loyer.
un Grec.
grec m., grecque, vr.
Vautomne, m.
romain.
inventé.
trompé.
ia8,
de troon,
het rijk,
de straat,
gewapend,
bestegen,
gevallen,
le tróne.
Vempire, m.
la rue.
armé.
monté,
tombé.
Jan is de eerste leerling van de school, Willem de
tweede. Karei de derde en Julius de vierde. Rotterdam
is de tweede stad van Nederland {des Pays-Bas) ^ Am-
sterdam is de eerste. De Romeinsche Keizers waren
[étaient) niet allen Christenen. Racine, de groote [gj^and)
dichter, heeft in de zeventiende eeuw geleefd. Willem
de Eerste is in de zestiende eeuw gestorven. De Turken
hebben Konstantinopel {Constantinople) ingenomen in de
vijftiende eeuw. Wij zijn in de {au) negentiende eeuw.
Men heeft de horloges in de {ati) zestiende eeuw uitge-
vonden. Het elfde huis van deze straat is het huis met
het {ati) roode dak.
149.
Eene maand is het twaalfde deel van een jaar {annce).
Eene week is het twee en vijftigste deel van een jaar.
Een jaar heeft dus {done) twee en vijftig weken. De
bank staat {is) bij {pres de) den dertienden boom. Waar
is het huis van den Franschen schilder ? — Zijn huis is het
veertiende in deze straat. Ik ben het derde van de drie
kinderen mijns vaders. Gij zijt de vijfde van de vijf doch-
ters uwer moeder. Drie is het elfde deel van drie en
dertig, en zestien de helft {la moitié) van twee en dertig.