Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
Eene Engelsche courant. Eene Fransche courant op de
tafel van den Engelschen koopman.
147.
Hare tafel is rond. Onze tafels zijn ook rond, maar
de uwe zijn vierkant. Wij hebben nog eene langwer-
pig ronde tafel, die in onze vierkante kamer staat (ïs).
Wij zullen weldra {dientót) eene Hollandsche courant in
onze stad hebben. Onze zusters hadden {imp.) altijd
eene Fransche courant gelezen. Gij hebt ook Fransche
en Engelsche couranten gelezen. De knecht heeft he-
den morgen Amerikaansche en Hollandsche couranten
gebracht. Maandag en Dinsdag hebben onze zusters
hare Duitsche lessen niet gekend.
Dertigste Les.
De ranggetallen worden van de hoofdgetallen gevormd door achter-
voeging van den uitgang üme. Spreek in dezen uitgang de e ouvert
duidelijk en open uit.
de, het eerste, le premier, la première.
de, het tweede, le second, la seconde of
le en la deuxième. *)
de, het derde, le, la troisième.
de, het vierde, le, la quatrième.
de, het vijfde, le, la cinquième.
de, het zesde, le, la sixième.
de, het zevende, le, la septième.
de, het achtste, le, la huitième.
de, het negende, le, la neuvième.
*) Men gebruikt deuxième als er een derde'^vierde enz. volgen. Zijn er slechts
twee, dan zegt men second of seconde. Hierop zijn echter tal van afwijkingen
in het spreken en bij de beste Fransche schrijvers, zooals ik vroeger reeds heb
opgemerkt.