Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
zuster is eene Fransche kostschool. Twee witte paarden.
Wit papier en zwarte inkt.
145-
Bilderdijk is een Hollandsch dichter. Uwe zuster heeft
vier Fransche opstellen gemaakt voor haren meester.
Stettin is eene Duitsche haven en Bordeaux is eene
Fransche stad. Molière was een Fransch dichter. Goethe
en Schiller zijn twee Duitsche dichters. Wij hebben op
school (a récolé) de Engelsche geschiedenis (vert. gescJi.
van Engeland) geleerd. Hebt gij deze gele handschoe-
nen bij den koopman gekocht, die gisteren bij uwen
vader was? Metz *) was (iinp?j eene Fransche vesting.
De Fransche vloot en de Amerikaansche vloot. De Duit-
schers hebben veel overwinningen op de Fransche legers
behaald. De Fransche dichter Molière was uit {^art) Parijs.
Wij hebben vijf Zwitsersche huisjes [maisonnette ^ ƒ.) ge-
zien. Veel wit linnen. Witte huisjes met (a) roode daken.
146.
Ik zal honger en dorst hebben. Vrijdag zullen onze
soldaten een feest in de vesting hebben. Welke sol-
daten? — Ik spreek {je parlè) van de Hollandsche sol-
daten , die in deze vesting zijn. Gij zoudt gelijk heb-
ben, mijn vriend, maar nu hebt gij ongelijk. Wij
zullen vrede {den vrede) hebben. Deze rok is zwart.
Uwe rokken zijn ook zwart. Dit paard is grijs. De
paarden van den Poolschen graaf zijn niet grijs. Woens-
dag heb ik de courant gelezen. Welke courant? —
*) Spreek uit: mess.
Valkhoff, Fransche Taal /, 13e druk.