Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
128.
wit, blanc, vrouw,
rond,
vierkant,
langwerpig rond,
ovaal,
de hoedenmaker,
blaiiclie.
rond.
carré.
oval.
le chapelier.
Zwitsersch,
Poolsch,
Duitsch,
Amerikaansch,
de mode,
gezonden,
sutsse.
polonais.
allemand.
américain.
la mode.
envoyé.
143-
Ik heb de Engelsche taal geleerd. Wanneer hebt gij
Engelsch {het EngelscJi) geleerd? — Ik heb de Engel-
sche taal geleerd, toen {lorsqué) ik in Londen was (ik
was, fétais). Hebt gij ook de Deensche taal geleerd? —
Neen, mijnheer, ik heb die taal niet geleerd, maar ik
heb met («) Deensche kooplieden gesproken. Welke
taal hebt gij toen {alors) gesproken {parlée)'> — Ik heb
toen de Fransche taal gesproken {parle) *). Heeft uw
kleermaker zwart laken verkocht? — Ja, en ik heb bij
dien Franschen hoedenmaker ook een' witten hoed ge-
kocht. Vrijdag hebben onze jagers in het bosch gejaagd.
Zij hadden (imp.) vier witte honden.
144.
Geef mij {Do7mez-nioi) rooden wijn en witten wijn.
Deze Russische kooplieden hebben gisteren zwarte en
grijze paarden verkocht. Ziehier (Voici) Engelsche en
Fransche schepen. De Engelsche dichter Milton is be-
roemd {célebre). De Fransche taal is moeilijk {difficilé).
De Engelsche taal is minder moeilijk dan de Fransche
(taal). Ronde tafels en vierkante tafels. Mijn broeder
heeft aan uwe zuster Duitsche boeken gezonden. Onze
school is eene Hollandsche school. De kostschool uwer
*) Waarom men in 't eene geval parUe, in 't ander parle schrijft, leert gij later.
Nu zoudt ge de reden nog niet kunnen begrijpen.