Boekgegevens
Titel: Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Auteur: Valkhoff, J.N.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1890
13e, herz. druk
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1170
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202048
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Volledige leercursus der Fransche taal door J.N. Valkhoff
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOR DEN DERDEN DRUK.
Deze druk is gelijk aan den vorigen wat de opstellen betreft. Enkele
misstellingen, die ik bij ^ïgebruiken van dit werkje heb aangetroffen, zijn
nu verbeterd. Ook heb ik getracht nog meer duidelijkheid te brengen in
de verklaring der regels en daarbij gebruik gemaakt van de wenken,
mij door ervaren schoolmannen gege7)en.
Ik meende de gebruikers te gerieven met eene korte inhoudsopgave aan
't werkje toe te voegen; bij een' eventueelen herdruk van 't y of laatste
stukje hoop ik de7i geheelen inhoud van de 3 deeltjes daarachter te
plaatsen.
H. 16 Februari '75. V.
VOOR DEN NEGENDEN DRUK.
Rr is een tiental jaren verhopen sedert het eerste stukje van dezen
Leercursus het licht zag. Veranderingen van ingrijpenden aard zijn er
in den loop der jaren niet in gemaakt, wel is het werkje hier en daar
bijgewerkt en waar het pas gaf van ophelderende aanmerkingen voorzien.
Moge het daardoor in waarde gewonnen hebben en de belangstelling,
die het van de zijde der onderwijzers mocht ondervinden, meer waardig
geworden zij7i!
H. Dec. '82. V.