Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor eerstbeginnenden
Deel: No. 8
Auteur: Ufkes, H.A.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J.zoon, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8591
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202043
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Taal (De Nederlandsche). Tijdschrift ter bevordering van
Nederlandsche Taalkunde. Per Jaargang van 6 nora-
.................../ 2-50.
Taalvriend. (De) EenLeer-en Leesboekje voorde Scholen, door
den schrijver van „Onze Woonplaats." '2de druk. f „-20.
Teenstra (M. D.), Beknopte Beschrijving van de Neder-
landsche Ovcrzeesche bezittingen , voor beschaafde lezers
uit alle standen, uit de beste bronnen en eigen ervaring
in Oost- en Westindiën geput, met uitvoerige Registers
en een kaartje, 3 deelen........ƒ 8-40.
Dit volledig en bijna onmisbaar werk is tijdelijk op
den halven prijs verminderd,
— Dc Kinderwereld. Ernst en luim. Ontleend uit de spe-
len van kleine en groote kinderen, postformaat. ƒ 2 - 00.
Üf k e s (H. A.), Leesboekjes voor eerstbeginnenden, 8 stuk-
jes, No. 1 /„-OS, No. 2 ƒ „-04, No. 3 ƒ „-05, No. 4 /„-OS,
No. 5 ƒ „-06, No. 6 ƒ „-08, No. 7/„-10, No. 8/„-12.
V e n e m a (G. A.) , Over het meten en wegen van Granen,
Zaden en andere zelfstandigheden, met een uitslaand
plaatje..............ƒ „-75.
Verstand en Hart. Leesboekjes voor de lagere klasse der
scholen, 8vo............ƒ «-20.
Vijver (C. van der), Levensbeschrijving van Jacobus
van W ij k, Roelandszoon, met portret . . . ƒ „ - 80.
Wer ff (J. P. van der), Algebraïsche Voorstellen, ten
dienste van aankomende Onderwijzers en gevorderde
Leerlingen.............ƒ „ - 15.
W e s t e r (H.j, De kleine Jan , een boekje voor jonge scho-
lieren, tot lees-en verstandsoefening, llrfe(frwÄ;,8vo.y„-10.
— Nieuw Schriftuurlijk Schoolboek, met leerzame aanmer-
kingen, %ste druk, 8vo.......ƒ „-27Vi*
— Godsdienstige gezangen voor de jeugd, 21ste druk - „-15.
— Gebeden voor kinderen, druk, 8vo . . • „-10.
— De merkwaardigste Bijbelgeschiedenissen, in vragen en
antwoorden, voor jonge kinderen, 32ste druk . /'„-lO.
AYet (De) des Heeren, eene steendrukplaat, gr. pl. - „-50.
W ij k, Roelandszoon (J. van). Korte Schets der Nederland-
sche ontdekkingen, postformaat...../ „-30.
Zangwijzen der Psalmen, zie Prof. Th. van Swinderen.
Zijlstra (Harmen), 12tal twee-en driestemmige Kinder-
gezangen , vervaardigd op Duitsche volksmelodiën /*,, - 25.