Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor eerstbeginnenden
Deel: No. 8
Auteur: Ufkes, H.A.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J.zoon, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8591
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202043
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
No. 6. Vertellingen van den ondenvijzer Schoolvriend
over dc Natuurlijke Historie der Zoogdieren en
Vogels, 1ste stukje over de Zoogdieren, met 33
plaatjes, &de druk........ƒ „-25.
2de stukje, Iste gedeelte, over de Vogels, met
45 plaatjety 2de druk......./ „-30-
2de stukje, 2de gedeelte, mede over de Vogels,
met 87 plaatjes.........ƒ „-30.
R ij k e n s (R. G.), Brief bij bovenstaand stel Leer- en
Leesboekjes, gr. 8vo.........ƒ „-25.
— Leesboek voor raeerbejaarden , 2de stukje, ieder - „-20.
— Praktische handleiding voor de eerste beginselen der Tee-
kenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezin-
nen, verbeterde druk, met platen, kl. 4to. y „-80.
— De Teekenmeester voor de verstgevorderde Leerlingen
der lagere Scholen, bevattende voorbeelden toegepast
op het dagclijksche leven......./„-40.
— Praktisch Rekenboek, ten dienste van eerstbeginnende
jongens en meisjes, 1ste druk, 9rfe druk Svo. ƒ „-15.
Dito, 2de stuk, 2de druk. 8vo.....- „-30.
— Het schoone Boek der Natuur, geopend voor de
jeugd, in nette cartoimen band, 8vo J 1-25.
— Lettercuben tot school- en huiselijk gebruik, met les-
senaartje ƒ „-50, in een bakje......j „*40.
— Staatsbelang en ouderzorg, of volksvcredeling door de
verbetering der ligchamelijke opvoeding . ./„-20.
— en Dr. W. G 1 e u n s, Jun., Schoolliederen (Tweestem-
migj. Eerste twintigtal, 2Je druk, breed 4to ƒ „-25.
— Dito tweede twintigtal.........- „-30.
— Woorden van het eerste 20tal Schoolliederen, 8 vo. -
Siegenbeek (M.), Dichterlijke zedelessen voor de jeugd,
uit Cats en anderen, 4e druk, 8vo ....,/ „-25.
Spijkerman (G.), Opstellen tot Schrijf-voorbeelden en
verschillende oefeningen, handelende over Zede-, Re-
ken-, Spraak-, Natuur-, Aardrijkskunde en Geschiede-
nis, en bevattende ook Brieven, Rekeningen, enz., 3
stukjes, ieder.........../ „-20.
Sterck (L. vanHoogeveen), De Brave Jozef. Eene
vertelling van Grootmoeder aan de Kinderkcns. ƒ „-20.
£€ne vloeijende en onderhoudende berijming van H u 1 s-
ho ff's bekende Geschiedenis van Jozef,
— Het brav'e en gelukkige Kind in de zamcnleving, in
twee stukjes, ieder..........ƒ „-20.
Stofffiir den Unterricht in der Topischen Geographie. / „-60.
Swinderen(Prof.Th. van^, Zangwijzen van allePsalmen,
ten gebruike der schooljeugd, ^de druk . .ƒ „-20.