Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor eerstbeginnenden
Deel: No. 8
Auteur: Ufkes, H.A.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J.zoon, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8591
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202043
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Goeverneur (J. J. A.), Oom Willem en zijne Buur-
kindertjes. Ade druky 8vo.......7 »-20.
— Tante Dientje. Een Schoolboekje, 8vo . . . - „-20.
Grootmoeder Anna en hare Kleinkinderen , 2de druk - „-20.
Haarman (E. C.), Beknopte Geschiedenis en Aardrijks-
kunde van Nederland. Een Leer- en Leesboek voor de
Lagere Scholen, 8vo,«2 stukjes.....ƒ „-45.
Handboek voor Schoolopzieners, Gemeentebesturen, enz.
bevattende al de Wetten, Besluiten en Verordeningen
betrekkelijk het Lager Onderwijs, sedert 1795. Met
een beredeneerd Register voorzien, door H. Hemkes,
Kz., 2 deelen, gr. 8vo.....• . . ƒ 6-75,
tijdelijk verminderd op......... - 3-00.
Hauff (W. G.), De 150 Psalmen, gezet voor het Orgel
en Piano-Eorte, met de noodige Ilarmonie, in Gene-
raal-Bass, 3cfe verbeterde druk, br. 4to , . . . /" 5 - 00.
Hemkes, Kz. (H.), Handleiding voor Kweekelingen,
Aankomende en Jeugdige Onderwijzers, Zde geheel om-
gtwerkle druk , gr. Svo.........ƒ 1 - 80.
— Vragen en Opgaven, betrekkelijk Onderwijs, Taal- en
Rekenkunde ............ƒ „ - 75.
— Algebraïsch Rekenboek voor de scholen, ten dienste
van eerstbeginnenden. 2 deelen, 4(fe druk^ gr. 12rao.
Ieder deel . . ...........f \-0Q.
— Oplossing der Voorstellen, voorkomende in het Alge-
braïsch Rekenboek, 2 stukken, 4to . . . . ƒ 3-30.
— Allereerste beginselen der Meetkunst, of Meetkundig
Rekenboek, ten dienste der scholen, gr. l2mo. /" „ • 70.
— zie Handboek voor Schoolopzieners, enz.
Hofkamp (K.), Teekenoefeningen voor de Lagere Scho-
len, 1ste Aflevering, folio......./'„-40.
iJe 2de Aflevering is ter perse.
Huisdieren. (De) Leerboekje voor de scholen. . . ƒ „-20.
Huiskamer. (De) Een Leeshoekje voor de middelste klasse
der Scholen, door den schrijver van „Onze Woonplaats."
2de druk..............„-20.
Kerk. (De) Een Leer- en Leesboekje voor de middelste
klasse der Scholen, door den Schrijver van „Onze
Woonplaats." 2de dnik.........ƒ „-20.
Knuivers Beknopte Geschiedenis des Vaderlands,
van de vroegste tijden tot op de tegenwoordige dagen.
Een Leer- en Leesboek tot zelfoefening van jeugdige
Onderwijzers en Kweekelingen , en tevens tot een leid-
draad bij het Onderwijs op Gymnasiën en Instituten
ingerigt, 2de aanmerkelijk verbeterde en vermeerderde druk,
In netten Eng els ch linnen band verguld, gr. 8 vo ƒ 2 - 90.