Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor eerstbeginnenden
Deel: No. 8
Auteur: Ufkes, H.A.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J.zoon, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8591
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202043
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
L IJ S T
VAN
J>
UITGEGEVEN TE GRONINGEN , BIJ
J. OOMKEHJS, J. Zoon,
en verkrijgbaar hij alle Boehhandelaars in het Eijk^ bij
tcelke ook de lijst van de overige Fonds-artikelen
en Landkaarten gratis te hekomen is.

Alderwerelt (J. K. H. de Roo van"), Handleiding tot
de kennis der Vaderlandsche Geschiedenis, ten dienste
van Onder-officieren, die zich tot het Officiers-examen
, voorbereiden, gr. 8vo........ƒ 1-25.
Blok berden (J,), De jonge Cijferaar. Gemakkelijke op-
gaven uit de hoofdregels der Cijferkunst in onbenoemde
getallen............../" „-15.
Bosch (M. van Heijningen), Moeder Anna en hare
Kindertjes, 1ste stnkje, 8vo, 2\ste druk, . . ƒ „-20.
Dito dito, 2de stukje, 8vo, druk . . , -„-20.
Brandt, Hz. (S.), Meetkundig Rekenboek, beschouwend
en werkdadig ingerigt ten dienste der Scholen, met platen,
2de druk, vermeerderd met een vervolg, gr. 8vo ƒ 3-00.
Bruinses (A. G.), Schetsen van Goede en Slechte Jon-
gens ...............ƒ »-20.
Cleeff (J. van), Verzameling van Voorstellen ter toepas-
sing van de Bolvormige driehoeksmeting . . ƒ „-25.
Da Ie (J. H. van), Honderd opstellen ter verbetering voor
de hoogste klasse eener lagere school . . . ƒ „-20.
Eger (J. C.), Aardrijksbeschrijving, ten gebruike van
Gymnasien en andere Scholen . . . . . ƒ „-90.
Gebed des Heeren, eene steendrukplaat, gr plano . - «-50.
Geloofsartikelen (De 12), eone steendrukplaat, gr. pl. - „-50.
Gl e uns (Dr. W.), Het Mundomotorium, Beschrijving en
gebruik van een toestel, geschikt om de beweging der
Hemelligchamen aanschouwelijk voor te stellen, met
eene plaat..............ƒ „-80.
God en de mensch. Een vraagboekje tot onderrigt in de
geschiedenis en de leer van den weg tot zaligheid ƒ „-20.