Boekgegevens
Titel: Leesboekje voor eerstbeginnenden
Deel: No. 8
Auteur: Ufkes, H.A.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J.zoon, 1856
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8591
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202043
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboekje voor eerstbeginnenden
Vorige scan Volgende scanScanned page
MKDE-0NDERWIJZER8 !
i
Zonder op de waarde van andere lees- en leerboekjes
Toor cerstbeginnonden iets te willen aanmerken of afdingen,
vragen wij U, met bescheidenheid, voor deze acht stukjes
een plaatsje raast de bestaande.
"Wij hopen met de zamenstelling er van geene ondienst
«au opvoeding en onderwijs bewezen te hebben.
"Wat den vorm dezer stukjes aangaat: ze zijn voor de na-
tuurlijke lees-leerwijze of zoogenoemde klank-methode inge-
rigt; doch zoo er nog onderwijzers mogten worden gevon-
den , die liever de oudere methode blijven volgen, ook daar
zullen ze wel gebruikt kunnen worden. Wij hopen voor
eene doelmatige opklimming van het enkelvoudige en ge-
makkelijke tot het zamcngestelde en meer moeijelijke, van
het nabijzijnde en bekende tot het meer verwijderde en on-
bekende gezorgd te hebben. Tevens zijn wij, zooveel mo-
gelijk, op afwisseling bedacht geweest. De woordenlijsten
of spelkolommen zijn tusschen de leeslesjes in geplaatst;
spel- en leeslesjes, rijm en onrijm, wisselen elkander in
verschillende gedaante gedurig af; terwijl mede door de
verscheidenheid van lettersoort die eentoonigheld van vorm
vermeden is, die voor de jeugd niet uitlokkend, maar ver-
velend is te noemen.
Wat den inhoud betreft: bij de zamenstelling der drie
eerste stulges konden wij hier niet zoo bepaald opletten; de
keus der woorden, liefst in den kinderkring bekend en in
eene doelmatige rij opklimmende, was er, zoowel in de
spel- als leesoefeningen, hoofdzaak. Het vierde stukje han-
■delt over de voornaamste pligten van het kind en bevat