Boekgegevens
Titel: Tweede uitvoering op zaterdag 28 maart 1896 des avonds te 7 1/2 ure in het Concertgebouw
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [Amsterdam]: 1896 *
Zangvereeniging "Excelsior" (Amsterdam)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8546
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202036
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zangkoren, Programma's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweede uitvoering op zaterdag 28 maart 1896 des avonds te 7 1/2 ure in het Concertgebouw
Vorige scan Volgende scanScanned page
Met is opmerkelijk, dat -dit eenige dramatische muziekstuk van den
het meest door zijne oratoria Elias en Pauhis beroemd geworden
meester nog heden grooter levenskricht toont te bezitten dan zijne
geestelijke muziek.
Van Roekrt Schumann heeft „Excelsior" onlangs de ^^Faitst-Scene^i ''
in haar geheel uitgevoerd. Deze meester is thans op het programma
vertegenwoordigd door een \ ^^Spaiiische Ltebesliedcr^'
solo-stemmen en piano. Het is een bundel liefelijke gezangen, die
niet dikwijls op een groot concert ten gehoore worden gebracht,
maar het ten volle waard zijn. Zoowel de solo's voor de verschillende
stemmen, als het duet voor sopraan \ ^^Bedecht 7nich mit BUtmetC^
en het quartet: ^^Diinkler Lichtglanz \ behooren tot de beste stukken
van dezen meester der Romantiek.
liRAHMS, die evenals Schumann — ik zeide het vroeger reeds —
grooter in het kleine, dan in het machtige en verhevene is, wordt
vertegenwoordigd door zijne Nänie^ tekst van Schiller:
„Auch das Schöne muss sterben, das Gütter
und Menschen bezwingetI"
Het is een dankbare, welluidende koorcompositie, die herhaaldelijk,
zoowel hier ter stede als elders, met succes ten geboore is gebracht.
Met \VAGXtR's ^^Braxitchor^^ uit voorafgegaan door de
instrumentale inleiding der 3e akte van genoemde opera, wordt het
programma, dat, zooals ik reeds zeide, eene bloemlezing geeft uit de
Duitsche vocale muziek gedurende ongeveer anderhalve eeuw, besloten.
Het repertoire, zoowel der vocale, als der instrumentale muziek, is
in de laatste jaren verrijkt door werken van verschillende nationali-
teiten: Franschen, Noren, Russen. Ook hier te lande heeft men die
werken, en veelal met succes, ten gehoore gebracht, lir zijn er onder,
die van geest, van groot talent, van genialiteit getuigen en met mees-
terschap ontworpen en uitgevoerd zijn. Nochtans valt het niet te
loochenen, dat wanneer men zich weder tot de werken der Duitsche
toondichters wendt, men ondervindt, dat daaruit eene frischheid van
geest en een rijkdom van gemoed spreken, die men in de werken
van andere nationaliteiten zelden of nooit aantreft. Daarom bevat de
spreuk van Hans Sachs :
„Ehrt eure deutschen Meister,
dann bannt ihr gute Geister'",
waarheid, niet alleen voor de Duitschers, maar ook voor alle buiten-
landers. die met de heerlijke Duitsche muziek kunnen medeleven.
H. V.