Boekgegevens
Titel: Tweede uitvoering op zaterdag 28 maart 1896 des avonds te 7 1/2 ure in het Concertgebouw
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [Amsterdam]: 1896 *
Zangvereeniging "Excelsior" (Amsterdam)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8546
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202036
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zangkoren, Programma's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweede uitvoering op zaterdag 28 maart 1896 des avonds te 7 1/2 ure in het Concertgebouw
Vorige scan Volgende scanScanned page
Om met Bach te beguinen — van zijn Weihnachts-Oratorium wox^x.
alleen het tweede deel uitgevoerd. Het is getiteld: Am zweiten Weih-
nachtsfeier tage en wordt geopend met eene ouverture — oï Sinfonia^
zooals men iu Bach's tijd zeide — in pastoralen stijl en lieflijk van
inhoud. Drie koralen, een solo voor tenor, een voor alt, een paar
korte recitatieven en een prachtig koor in fugavorm: ^Ehre sei Gott
in der I/öke'\ maken den inhoud van dit deel uit.
Xa Bach komt vader Haydn aan het woord. Het eerste gedeelte
{Der Frühling^ uit TtDie yahreszeiten'\ brengt ons, ook wat de instru-
mentatie betreft, reeds nader tot de mo lerne muziek en levert ons
tevens het bewijs, dat Haydn's hart nog jong was, toen hij op negen-
en-ze?tigiarigen leeftijd het door Van Swieten naar een gedicht van
Thomson bswerkte tekstboek componeerde.
Er was een tijd, dat Haydn's meesterstuk jaarlijks minstens éénmaal
in de hoofdstad ten gehoore werd gebracht. De lijden veranderden,
men begon naar iets anders te verlangen, en men schoof ya^r^i-
zciten" hoe langer hoe meer terug. Brengt men het werk te^jenwoordig
nog eens, geheel of gedeeltelijk, ten gehoore, dan bemerkt men, dat vele
.stukken er uit niets van hunne oorspronkelijke frischheid hebben ver-
loren. Zoo zal, om iets te noemen, het koor: »Komm, holde: Lenz"
zijne aantrekkelijkheid behouden, zoolang de liefde voor muziek onder
de menschen blijft bestaan.
Ave verum van Mozart, dat door »Excelsior" wordt uitgevoerd in
den oorspronkelijken vorm, d. w. z. met begeleiding van strijkinstni-
menten en orgel, is een der schoonste parelen aan de kroon van
dezen lichtgeest.
Beethoven is vertegenwoordigd door- de Fantaisie voor piano, soli,
koor en orkest, eene voorbeeldeloos schoone vereeniglng van die ver-
schillende factoren. In zijn soort staat dit werk even hoog als de
Negende Symphonie, en het laat niet na, bij elke uitvoering grooten
indruk te maken.
Met Mendelssohn's Loreley maken wij den overgang tot de modernen.
Dit Loreley-fragment is de eenige proeve van dramatische muziek,
die Mendelssohn heeft nagelaten, Kmanuel Geihel had voor hem
naar genoemde sage een libretto vervaardigd, waarvan hij echter alleen
het finale van het eerste bedrijf en een Ave Maria componeerde.
Het libretto in zijn geheel werd later door Max Bruch op muziek
gezet, die evenwel niet in staat is geweest met één der nummers
zijner opera een indruk te verkrijgen, die Mendelssohn's nagelaten
fragment bij een goede uitvoering steeds maakt.