Boekgegevens
Titel: Tweede uitvoering op zaterdag 28 maart 1896 des avonds te 7 1/2 ure in het Concertgebouw
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: [Amsterdam]: 1896 *
Zangvereeniging "Excelsior" (Amsterdam)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8546
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202036
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zangkoren, Programma's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweede uitvoering op zaterdag 28 maart 1896 des avonds te 7 1/2 ure in het Concertgebouw
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
»Ehrt eure deutschen Mei&ter,
dann bannt ihr gute Geister".
Van die zinspreuk is de zangvereèniging ».Excelsior" uitgegaan,
toen zij het programma voor het eerstvolgend concert, op Zaterdag
28 dezer, vaststelde.
Welke Duitsche meester? zou men kunnen vragen. Er zijn er vele:
doode en levende, oude en jonge, antieke en moderne. Eene keuze
onder hen te doen is veelal moeilijk, want de smaken zijn verschillend
en de vormen der toonkunst zijn in den loop der jaren dikwijls ver-
anderd. De een is dol op fuga's van Bach, de ander kan ze niet
hooren. Deze meent muzikaal te zijn, wanneer hij om de naïveteit
van vader Haydn lacht, gene stopt zich de ooren dicht, wanneer hij
een verminderd septime-accoord hoort. A. vindt het aanhooren van
een heel oratorium van een der oude meesters vervelend, 13. krijgt
kippevel, wanneer hem een programma van moderne muziek wordt
voorgezet.
Daarom heeft de zangvereeniging »Excelsior" ditmaal de proef ge-
nomen, om binnen het kader van een en hetzelfde programma oude
en nieuwe muziek te vereenigen.
Waar zijn de grenzen van oud en nieuw?
Dit hangt natuurlijk af van het genre van muziek, waarvan sprake
is. Waar het eene zangvereeniging van gemengd koor, zooals »Ex-
celsior" geldt, kan men aannemen, dat de oudste componist, naar
wien men nog heden langer dan een kwartier met belangstelling
kan luisteren, johann Sehastian Bach is.
Van het » Weihnachts-Oratorhtm^^ van dezen componist uitgaande,
heeft »Excelsior" een programma samengesteld, dat proeven van
compositie uit een tijdvak van honderd en vijftig jaren geeft.
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann,
Brahms en Wagn?:r zijn de op dat programma vertegenwoordigde
meesters.
De keuze der werken had ook anders kunnen zijn; ja, de mogelijk-
heid is niet uitgesloten, dat men de werken van acht andere meesters
had kunnen uitvoeren, die evenzeer een glansperiode in de muziek
vertegenwoordigen als de hier genoemden ; maar niemand zal, geloof
ik, ontkennen, dat l:ovengenoemde componisten even vele mijlpalen
op den weg van ontwikkeling der Duitsche muziek aanduiden.