Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 )
* * ♦
Bij den kreuplen leerd men hinken,
Bij den gek zijn dwaaze flinken}
Jonge lieden, wie gij zijt.
Kwaad gezellchap diend gemijd-
7. Trotschheid.
Zoek immer in wat rang of (laat,
Deif wijzen gulden middelmaat;
Den ftorm verplet den eik; maar 't riet
Beweegd hij, doch verplet het niet.
8. Het Schoolgaan.
Op, hupfche meisjens! hupfche knaapen Î
Uw prille jffugd diend niet verflaapen.
Nog, waar zich 't kindfche hart op ftell',
Verkwist met dartel beuzelfpel:
Gij kunt haar nooit genoeg waardeeren.
Om alles tot uw nut te leeren ;
[a, wenscht ge u te oeffenen in de deugd;
Wilt ge uwe weetenfchap vermeeren.
Geen fchooner tijdperk, dan de jeugd.
De Meester ziet op arm nog rijk;
Maar acht u allen hier gelijk;
Of, zo hij iemand 't meest bemind,
't Is dien , die 't meest van dag tot dag,
Zijn leervlijt toond en braaf gedrag,
't Zij 't armfie— 't zij 't rijkfte kind.
Al kon ik 'sMeesters oog ontduiken,
'kZal zijn vertrouwen niet misbruiken;
Maar in — of buiten zijn gezicht
Mij immer kwijten van mijn plicht:
'k Zal, fchoon losbandige fcholierea
Straks fpeelen, fnappen, raazen, tieren.