Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 49 3
Geftreel eens valschaarts is fenijn >
Zijn vleijerij is louter fcbijn;
Maar harde reden van een vriend j
Is balzem r die ten goeden disnd.
Elk zegge vrij, al wat hem lust;
In laagen (laat is meest de rust.
Geloof me vrij, ó lieve jeugd!
Al wat uw boezem hier verheugd»
Als fpel en zang of wat het zij;
't Gaat alles als een droom voorbij.
Die nimmer hoord naat goeddn taad»
Is eigenzinnig ♦ trotsch of kwaad.
Ge llijpfteen wet het (lail eti ijzef»
Zo Wordt een kind door Icereft wijzerj
5. Friendfchap.
Leef bij uw' vriend, als Vriend9
Draag een oprecht gemoed»
Dat, wars van veinzerij.
Oprechte vriendfchap voedt.
6. VerleuUng.
De wolf loerd op het weerloos fchaap,
In weerwil van den herders knaap,
Zodra hij flecbts een kansje ziet.
Ontkomt hem 't lieve fchaapjen niet 5
Zo loerd verleiding om u heen;
Wees dus voorzichtig in uw treêiin
D