Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 48 )
4. ZEDESPREUKJENS.
Ledigheid.
Dat noo't de ledigheid uw' koscbrcn tijd verteere;
De juiaan komt tot niets- de vlijtig tot tete.
Berouw»
Doe nooit een flcchte daad, al brengt zij voordeel aan,
Deuk aan het bitter wooidi achl had ilt 't niet gedüa» l
Vooraf gedaan, daarna bedacht.
Heetst meenig een in leed gebra^.
Gehoorzaamheid.
Als de Ouders iets vcrbiên , moet rooit een kind liet waagen,
Om, eer hij zo iets laat, hun 'twaarom? af te vraagen.
Deugd meer dan Rijkdom.
Vraag nooit hoe rijk, hoe fclioon, hoe fraai gekleed gij zijr i
Maar of gij deugd bezit, gehoorzaamlifcid en vlijt.
Hoogmoed,
Zntid gii hoogmcedïg zijn op uw peluk ? 6 neen!
Gij ?oudt yeiachtlijk zijn— de dwaa^i doet zulks alleen.
Maatigheid.
rCooij moet gij aan den disch die wijze fprcuk vergeeten:
Men t'tt, op dat mpn leew'i men leeft geenfins om te eeteu.
Eendracht.
Min eendracht, fchuw den twist, laon 't kwaad ni(?l kwaad niet
weder.
Waut eendracht bouwd het huis, de tweedracht rukt bet nedtrt
Spotzucht,
jn armot
op uw 1
Mjd.
Befpot nooit eenig mensch om armoede of gebreken.
Het uniicil kan zo ligt zich op uw fpotzucht wre^vcn.
Zie riooit uws naasten hei! Rïet nij.li^ oogen aan j
Djc ieder 't ^ioedc gunt, kan 't nimmer kwalijk gaan.
Kunt ge in uw eigen fchocnen gaan,
Zo nekt voonJ gcxne andren a^Q,