Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
(46)
X I.
MENGEIvINO,
ter OEFFËNING en UITSPANNING.
I. Gedachte.
Hoe fchoon bedraald de zonne
Deze akkers, weiden, daalen;
Hoe koel is deze fchaduw!
Hoe zagt dit lieve rooyjen.
Hoe helder 't kabblend beek jen!
Hoe heerlijk is deze aarde,
Hoe vrolijk om te aanfchouwen!
Hoe lief is dit fiöoltjen,
De téderfte der bloemen!
Ei zie eens gindfche wolken,
Hoe keurelijk gemengeld!
Hoe fchoon blinkt in dit water,
De maan, als zuiver zilver;
Terwijl in gindfche boomen,
^t Gezang der vogels klinkt!
* * •
Aanbiddelijke Schepper!
Steeds zal mijn ziel U prijzen,
Voor al die zegeningen.
2. De Tenedenheid.
Te Vreden zijn: —dat is mijn fprenkj
Wat baat mij geld en eer;
Het weldoen zij ons hoogde goed,
Die wijs is, wenscht niets meer,
* * *
Die altijd zijnen plicht betracht.
Heeft een gerust gemoed,
Smaakt meer'dan een ondeugend liïlrf
In grooten overvloed.